Fotoğraf İle Resim Arasında ki Fark Nedir?

Resim bir isimdir. Bir sanatçı resim kelimesini kavramsal olarak kullandığı için fotoğraf ile resim aynı değil diye benimsenir.

Fotoğraf İle Resim Arasında ki Fark Nedir?


Resim bir isimdir. Ancak, sanatçı resim kelimesini kavramsal olarak kullandığı için fotoğraf ile resim aynı değil diye benimsenir. İşin doğrusu ise farklı alet kullanılmasının dışında ortaya çıkan aynı gerçektir. Fırça ve kalem ile yapılan resim ise bir makinenin işlemiş olduğu görüntü de resimdir. Ancak, sanatsal bakımdan değerlendirip resim kelimesi sanat anlayışı üslubu ile bu durum ortaya çıkar ve fotoğraf resim değildir.

Fotoğraf ve resim arasında ki fark nedir?

  • Fotoğraf dijital veya analog bir makine ile çekilir ise fotoğraf adını alır.
  • Resim ise ressamın çeşitli araç kullanarak çizdiği eserdir.
  • Ressam resmi çizer ve boyar. Fotoğrafçı ise fotoğrafı çeker.
  • Resim içtendir el becerisi gerektir. Fotoğraf dıştan olanı yansıtır.
  • Fotoğraf bakmak olanı çekmektir. Resim ise görmek içindir.
  • Resim hayal gücüne dayanır. Fotoğraf ise olanla yetinir.
  • Fotoğrafın oluşması için mekanik bir cihaz gereklidir.
  • Resmin oluşabilmesi için ise hiçbir mekanik cihaza gerek yoktur.
  • Resim herhangi bir yüzey üzerine çizgi ve renklerle yapılır.